Početak
Tekstovi
Pdf Osoblje
Natko Klobučar
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Lošinjski dani bioetike:
Tjelesne modifikacije

Uvodnik 

U okviru Lošinjskih dana bioetike – znanstveno-kulturne manifestacije koju od 2002. godine organiziraju Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo i Mali Lošinj – od 2005. godine se na inicijativu studenata i studentica filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (odnosno Udruženja studenata filozofije), uz veliku pomoć u koordinaciji profesora dr. sc. Hrvoja Jurića, organizira studentska bioetička radionica.

U vezi s tim, studenti i studentice filozofije s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom akademske godine 2006./2007. osmislili su trajniji i opsežniji projekt pod nazivom „Bioetički inkubator – Studentski bioetički forum“, koji bi, pored same studentske radionice u okviru Lošinjskih dana bioetike (u Malom Lošinju u lipnju), uključivao intenzivnije diskusijske sastanke tijekom aktualne akademske godine (od studenoga do lipnja u Zagrebu i u drugim gradovima iz kojih će dolaziti sudionici i sudionice ljetne studentske bioetičke radionice), prezentaciju cjelokupnog projekta (u Zagrebu tijekom jeseni) te kulturna i umjetnička događanja u suradnji sa studentima umjetničkih akademija (na Lošinjskim danima bioetike i u vrijeme prezentacije projekta u Zagrebu).

Iz tog rada proizašla je studentska radionica na temu Tjelesne modifikacije održana 11. lipnja 2007. godine u sklopu 6. lošinjskih dana bioetike. Temu su osmislili sami studenti i to iz nekoliko razloga: potrebe da se raspravlja o suvremenoj situaciji u kojoj se tijelo i tjelesnost, kao u tradiciji zapadnjačke humanistike zanemareni aspekti ljudskog života, pojavljuju kao vrlo dinamično i važno područje u suvremenim interdisciplinarnim istraživanjima, činjenice da suvremeni svijet nudi mnogo načina da se intervenira u prirodni integritet tijela iz brojnih razloga te zbog nepredvidivih i nesagledivih kulturnih i etičkih implikacija takvog ljudskog djelovanja koje poseban značaj dobivaju u perspektivi istraživanja na području bioetike.

Radionica je okupila veći broj za temu zainteresiranih studenata iz Zagreba, Rijeke i Splita te se sastojala od niza uvodnih usmenih studentskih izlaganja nakon čega je organizirana rasprava o izloženim temama i problemima. Širina teme osigurala je raznolikost i zanimljivost radionice, što je najlakše ilustrirati problemima koji su osvanuli tijekom izlaganja i rasprave: tretman tijela u zapadnoj humanističkoj tradiciji, etika i sloboda u kontekstu tjelesnih modifikacija, antropološke perspektive, ritualno genitalno sakaćenje, fizička aktivnost i zdravlje, rodni i spolni identiteti, genetičke modifikacije, etika besmrtnosti itd.

Budući da nam se čini kako je radionica bila i više nego zanimljiva i uspješna, odlučili smo pismene verzije nekih radova objaviti u ovom broju časopisa studenata filozofije Čemu, što je ponekad rezultiralo nešto slobodnijim formalnim zahtjevima, ali pri tome se ni na koji način nije umanjila zanimljivost i relevantnost ovih radova. Iako okupljeni radovi problematiziraju raznolike teme, svi ipak konvergiraju središnjem problemu suvremene tjelesnosti – tjelesnim modifikacijama. Širina i težina ove teme nikako nije dala mogućnosti da se svi njezini aspekti rasprave do kraja, ali doprinos mladih studenata ovom kompleksnom problemu nije zanemariv, stoga se nadamo da će ovi okupljeni radovi poslužiti kao polazište za daljnje promišljanje i rad na području bioetike tjelesnih modifikacija.


 

 

Na vrh