Početak
Tekstovi
Pdf Osoblje

Osoblje

Tiskana izdanja

Lošinjski dani bioetike: Tjelesne modifikacije

Prilog časopisu Čemu, god VIII, br. 16/17
ISSN 1330-7193
http://www.ffzg.hr/cemu/

Urednik Lošinjskih dana bioetike:

Natko Klobučar

Bioetika i feminizam

ISBN 978-953-99437-1-2

Izdavač

Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Za izdavača

Alen Sućeska

Urednik

Matija Iviček

Lektura i korektura

Matija Iviček
Franjo Marinić

Grafički urednik, dizajn i prijelom

Adrijan Adanić

Recenzenti

Ankica Čakardić
Hrvoje Jurić

Bioetika i umjetnost

ISBN 978-953-99437-2-9

Izdavač

Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Za izdavača

Toni Bandov

Urednik

Matija Iviček

Lektura

Martina Kokolari
Milana Romić

Korektura

Krešimir Babel

Grafički urednik, dizajn i prijelom

Adrijan Adanić

Recenzenti

Ankica Čakardić
Hrvoje Jurić

 

Elektroničko izdanje

Sve

Adrijan Adanić

Savjetnik

Krešimir Babel